50 ქვეყანა ფესტივალზე

ფუჯეირას საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა 19 თებერვალს, ჩვენი ანსამბლი ერთადერთი ბავშვთა ანსამბლი იყო 50 მქვეყანას შორის, ვინც მიიღო მონაწილეობა ფესტივალზე, 21-22 თებერვალს "პატარა ვირტუოზებმა" გამართა 2 სოლო კონცერტი 23/02/2016

50 ქვეყანა ფესტივალზე