ჩაქვი 2015

"პატარა ვირტუოზების" სტუდიის მე-3 კურსის 45 მოცეკვავე ბიჭმა გაიარა 10 დღიანი ინტენსიური ტრეინინგი ჩაქვში 2015 წლის 27 ივნისიდან 7 ივლისამდე, . ასეთივე ტრეინინგი ჩაუტარდათ „პატარა ვირტუოზების“ სტუდიის მე-3 კურსის 40 მოცეკვავე გოგოს.